Wakacje w Muzeum

Już w najbliższy czwartek zapraszamy dzieci do Muzeum na zajęcia plastyczne.

Bierzemy na warsztat glinę samoutwardzalnej, z której można wyczarować figurki,
takie jak na przykład lepili iłżeccy garncarze.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na zajęcia.