Historia mówiona

strona w budowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii Janina Gozdecka, która w wywiadzie opowiedziała m.in. o rodzinnych tradycjach garncarskich rodziny Seweryńskich (fot. ŁB, 2018).