Konkurs na najładniejszy wianek świętojański został już rozstrzygnięty. Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i przede wszystkim za pięknie uplecione wieńce i wianuszki. Czytaj Więcej

Muzeum otwarte dla zwiedzających

Szanowni Państwo.

Po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 Muzeum Regionalne im. Adama Bednarczyka jest już otwarte dla zwiedzających na zasadach podanych w regulaminie:

Regulamin

zwiedzania Muzeum Regionalnego im. Adama Bednarczyka  w Iłży  

w związku z pandemią COVID-19

 

 • 1
 1. W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Warszawa, dnia 2 maja 2020 r. Poz. 792 uszczegóławia się obowiązujący regulamin zwiedzania Muzeum Regionalnego w Iłży (dalej zwanego Muzeum).
 2. Regulamin obowiązuje do odwołania przez Dyrektora Muzeum.
 3. W zakresie nieuregulowanym w sposób szczególny niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu zwiedzania Muzeum Regionalnego w Iłży
 • 2
 1. Udostępnia się do zwiedzania Muzeum Regionalne w Iłży dla turystów indywidualnych.
 2. Wstrzymuje się zwiedzanie Muzeum przez grupy zorganizowane, zajęcia edukacyjne i oprowadzanie z przewodnikiem.
 • 3

1.Muzeum jest czynne dla zwiedzających w godzinach:

 1. poniedziałek- piątek 9.00 – 15.00
 2. sobota –   14.00 – 18.00
 3. niedziela -14.00 – 18.00
 • 4
 1. Osoby zwiedzające Muzeum mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, przyłbicy albo kasku ochronnego.
 2. Wyłączone z tego obowiązku są:
 3. dzieci wymagającymi opieki (do 4 roku życia),
 4. Osoby zwiedzające Muzeum mają obowiązek dezynfekcji rąk płynem odkażającym bądź założenia rękawiczek.
 5. Osoby zwiedzające Muzeum powinny zachować między sobą odległość minimum 1,5m (nie dotyczy rodzin).
 6. Obowiązuje limit turystów w ciągu jednego wejścia. Limit wynosi:

– sale wystaw stałych -4 osoby

– sala wystaw czasowych -8 osób.

– dziedziniec Muzeum – 10 osób

Limit stwarza możliwość przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 1. Sprzedaż będzie się odbywała tylko w kasie biletów ,przy kasie może stać 1 osoba.
 • 5
 1. Podstawą wejścia do Muzeum jest posiadanie ważnego biletu.
 2. Za wstęp do Muzeum ustanawia się:

– bilet normalny w wysokości 5 zł.

– bilet ulgowy w wysokości 3 zł.

 1. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuję zgodnie z regulaminem:
 2. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orla Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem, Zasłużony Kulturze Gloria Artis,
 3. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 4. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony zabytków (ICOMOS), Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce (SMWPP), Stowarzyszenia Muzealników Polskich (SMP).
 5. dzieciom do lat siedmiu,
 6. posiadaczom Karty Polaka.
 7. Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu.

Regulamin-covid-muzeum