przeszłe i teraźniejsze

Streszczenie

Przeszłe i teraźniejsze to album ukazujący Iłżę na fotografiach dawnych i współczesnych.
Obrazy miasta zostały zestawione w pary przedstawiające to samo miejsce,
ale w różnym czasie – w przeszłości i teraźniejszości. Fotografie „dawne” pochodzą
z drugiej połowy XX wieku, od początku lat 50. do końca lat 70. Najmłodsza została
wykonana w 1986 roku. Zdjęcia te znajdują się w zbiorach Muzeum Regionalnego
w Iłży oraz w kolekcjach prywatnych. Współczesne fotografie wykonał w latach
2019–2021 Jan Noszczyk, fotograf urodzony w Iłży, który od kilku lat uwiecznia wygląd
oraz unikalne wartości miasta i otaczającej go przyrody. Autor zdjęć, dokumentując
współczesne oblicze Iłży, szukał tych samych miejsc, w których stali jego poprzednicy.
Publikację wydał Urząd Miejski w Iłży z okazji 780-lecia powstania miasta oraz
200-lecia pierwszego opisu, jakiego dokonał burmistrz Iłży. Rok 1239, jako moment
otrzymania przywileju lokacyjnego, jest datą umowną, ale powszechnie przyjętą jako
rok założenia miasta Iłży. Do niego też nawiązywały przeszłe pokolenia, organizując
w 1989 roku uroczyste obchody 750-lecia nadania praw miejskich.

Autorzy albumu podjęli próbę opisu miasta za pomocą zestawienia fotografii
dawnych ze współczesnymi, żeby ukazać zmiany, jakie nastąpiły w przestrzeni miasta
w ostatnim półwieczu. Album jest wydawnictwem źródłowym prezentującym archiwalne
zdjęcia ze zbiorów iłżeckiego muzeum oraz kolekcjonerów prywatnych. Prawie
wszystkie fotografie publikowane są po raz pierwszy. Album pełni rolę przewodnika
turystycznego. Uświadamia także mieszkańcom Iłży ich wpływ na atmosferę miasta
i jego krajobraz kulturowy. Jest również pewnego rodzaju notatnikiem z wolnym miejscem
do zapisywania po prawej stronie.

Krótkie opisy przy fotografiach są jednocześnie komentarzami do historii Iłży.
Ich lapidarność ma przede wszystkim zaciekawić odbiorcę dziejami miasta. Zdjęcia
zostały ułożone według klucza wyznaczającego drogę do poznawania Iłży. Ostatnim
punktem tej wędrówki jest paradoksalnie kolebka Iłży, czyli wczesnośredniowieczne
grodzisko symbolizujące miejsce, gdzie wszystko się zaczęło.
To publikacja, która umożliwia podróż zarówno w czasie, jak i przestrzeni.

 

 

przeszłe i teraźniejsze. Iłża na fotografiach dawnych i współczesnych, Iłża 2021

autorzy: Łukasz Babula, Jan Noszczyk

Album, 160 str.

Wydawca: Urząd Miejski w Iłży

ISBN 978-83-7789-632-7

Książka do nabycia w Informacji Turystycznej w Iłży