Iłżecki Słownik Biograficzny

Iłżecki Słownik Biograficzny to zbiór biogramów osób szczególnie ważnych i zasłużonych dla historii miasta i regionu. W zamyśle z materiałów zebranych do słownika ma postać publikacja, w której oprócz tekstów mają znaleźć się też fotografie i inne materiały źródłowe, w niej zawarta będzie również bibliografia dokładnie opisująca  źródła informacji na temat każdej osoby. Pierwszy tom zawierać będzie biogramy osób urodzonych w XIX i XX wieku.

Potrzeba słownika biograficznego powstała podczas pracy nad książką Stanisława Pastuszkiewicza Garncarstwo w Iłży w pierwszej połowie XX wieku. W wyniku kwerendy zebrano informacje o osobach pojawiających się w tekście wspomnień Pastuszkiewicza i umieszczono je w przypisach. Przy tym działaniu wyłoniły się problemy takie jak:

1) Brak biogramów osób powszechnie znanych.

2) Niedostateczne opracowanie życiorysów.

3) Błędy i nieścisłości zawarte w dotychczas funkcjonujących tekstach biograficznych, które są bezkrytycznie powielane.

Słownik ma rozwiązać powyższe problemy, oraz być użyteczną pomocą dla wszystkich zainteresowanych historią miasta . Jego zadaniem jest ponadto przypomnienie postaci i przywołanie mało znanych osób, lecz zasłużonych dla Iłży.

ISB powstaje od 2018 roku. Do tej pory opracowano kilkadziesiąt pełnych biografii.

Podajemy wzory formularzy, którymi można posłużyć się przy pisaniu biogramu:

PSB – wskazowki dla autorów

WZÓR ANKIETY do biogramu

WZÓR ANKIETY do biogramu

 

 

Wśród opracowanych biogramów najwięcej jest działaczy samorządowych i społecznych. Jednym z nich był Adam Ignacy Barszczyński, dwukrotnie wybrany na funkcję burmistrza miasta Iłży (pierwszy burmistrz po odzyskaniu praw miejskich). Urząd ten pełnił w latach 1925-1930. Powyższa fotografia została odnaleziona podczas kwerendy w czasopismach wydawanych w okresie międzywojennym.