Pradzieje Iłży i okolic

Muzeum Regionalne  zaprasza 25 maja, na godzinę 17.00, na wernisaż wystawy stałej o pradziejach Iłży oraz najbliższych okolic.

Ekspozycja umieszczona została w nowo wyposażonym i zaaranżowanym pomieszczeniu, które również w ubiegłym roku zostało zrewitalizowane. Jest to najstarsza część dawnego szpitala Św. Ducha, ciemna kuchnia czyli tzw. pomieszczenie piecowe. Na wystawie zobaczymy eksponaty z epok prehistorycznych, narzędzie krzemienne i wykonane z żelaza, ozdoby z metali, wyroby z ceramiki niepolewanej, a także kieł mamuta.

Pomieszczenie piecowe zostało odnowione dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora zabytków.