Ceramika iłżecka

Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

Do zadania wybranych zostało 50 eksponatów prezentowanych na ekspozycjach w Muzeum Regionalnego w Iłży lub pozostających w jego magazynach oraz 23 rzeźby z kolekcji prywatnych.
W wyborze eksponatów kierowaliśmy się przede wszystkim ich unikalnością, wyjątkowymi cechami oraz reprezentatywnością.

Nasi odbiorcy mogą zapoznać się z prezentowanymi obiektami, poznać nie tylko ich historię, ale także oglądać je, przybliżać i obracać bez obaw o ich uszkodzenie.

Eksponaty zostały wzbogacone opisami ukazującymi ich cechy formalne.

Na bazie zwirtualizowanych eksponatów została również przygotowana oferta edukacyjna dla najmłodszych odbiorców, jak również dla tych starszych. Są to maskotki oraz gry planszowe.
Mamy nadzieję, że wirtualne dzielenie się eksponatami i odkrywania ich w formacie 3D, może zachęcić odbiorców do odwiedzenia Muzeum Regionalnego w Iłży. Ponadto możliwość korzystania z innowacyjnych technologii umożliwia zaprezentowanie ich piękna w całej okazałości. Finalnie naszym zamierzeniem było, aby dziedzictwem i kolekcjami dzielić się, ponieważ może to przyczynić się do wzrostu śniadości o dziedzictwie kulturowym miasta Iłży.

Zachęcamy do korzystania z cyfrowych zbiorów Muzeum Regionalnego w Iłży im. Adama Bednarczyka.

Zadanie „Ceramika iłżecka” zostało zrealizowane w ramach programu Kultura cyfrowa i dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.