RIP

Pocztówki wydane w ramach Radomskiej Inicjatywy Pocztówkowej prezentują mniej znane zabytki ziemi iłżeckiej oraz eksponaty ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Iłży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ 2019

Krzyżanowice – kapliczka latarniowa, XVIII w.

przy drodze polnej ze Starosiedlic do Malenia.

Fot. Łukasz Babula, 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC 2020

Iłża  – gliniana figurka baby ze słomianym koszykiem,

Jadwiga Kosiarska, wł. Muzeum Regionalne w Iłży.

Fot. Łukasz Babula, 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ 2020

Iłża  – gliniana figurka ptaszka (samica bażanta), Jadwiga Kosiarska, 1949 rok.

Rzeźba została ulepiona, prawdopodobnie na jeden z konkursów sztuki ludowej.

Autorka pracy, miała wówczas dopiero 25 lat.

Wł. Muzeum Regionalne w Iłży, dar od Pana Ryszarda Górniaka.

Fot. Łukasz Babula, 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUTY 2020

Iłża  – gliniana figurka Pana Twardowskiego na księżycu,

Jadwiga Kosiarska, wł. Muzeum Regionalne w Iłży.

Fot. Łukasz Babula, 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2020

Iłża – gliniana figurka Św. Barbary,

patronki garncarzy iłżeckich,

Jadwiga Kosiarska, lata 70. XX w.,

ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Iłży

Fot. Łukasz Babula, 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 2019

Iłża – stare miasto.

Według tradycji historycznej, Iłża została lokowana na prawie magdeburskim w 1239 r.

Fragment Mappy Miasta Narodowego Iłża wykonanej przez Wincentego Jarockiego w 1824 r.

Pocztówka wydana z okazji 780-lecia nadania Iłży praw miejskich.

Reprodukcja i opracowanie z kopii mapy będącej własnością Muzeum Regionalnego w Iłży,

Łukasz Babula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZERWIEC 2019

Krzyżanowice (gm. Iłża) – rzeźba anioła,

na nagrobku Bronisławy Szymanowskiej, 1855 r.

Fot. Łukasz Babula, 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ 2020

Iłża  – widok na rzekę Iłżankę i miasto, z mostu na ul. Przy Murach

w kierunku ul Mostowej. Po prawej stronie widoczny fragment budynku synagogi.

Kartka pocztowa, pocz. XX w, ze zbiorów Adama Bednarczyka,

wł. Muzeum Regionalne w Iłży, reprodukcja: Łukasz Babula, 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 2019

Iłża  – rzeźba żałobnicy na nagrobku

Heleny z Jastalskich Nowakowskiej, 1928 r.

Fot. Łukasz Babula, 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ 2021

MUZEUM REGIONALNE W IŁŻY – 50 LAT

Iłża – otwarcie Muzeum Ziemi Iłżeckiej, 28.05.1971.

Na fotografii po prawej stronie Adam Bednarczyk założyciel muzeum, obok niego ceramik Wincenty Kitowski. Muzeum Ziemi Iłżeckiej zostało umiejscowione w zbytkowym budynku przytułku dla ubogich wzniesionym z inicjatywy biskupa Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego herbu Junosza w 1754 roku i znajdującego się na ul. Błazińskiej. Otwarcie nastąpiło podczas Iłżeckich Dni Kultury. Muzeum zostało upaństwowione w 1976 roku i następnie gruntownie wyremontowano jego siedzibę. Z dniem W 1981 roku placówka zmieniła nazwę na Muzeum Regionalne.

Fot. autor nieznany, ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Iłży, reprodukcja: Łukasz Babula, 2021.