Iłża

Iłża, ca. 1994

Folder, 2 str.

Wydawca: Muzeum Regionalne w Iłży

Tekst i opracowanie graficzne: Beata i Witold Bujakowscy

NAKŁAD WYCZERPANY