Czerwona ziemia – ZAPIS

Zapraszamy na wystawę „Czerwona Ziemia – Zapis” przygotowaną przez Martę Łabęcką.

Wystawa prezentuje efekty pracy Fundacji „Peonia” im. Ludwika Młokosiewicza, powstałej w 2020 roku. Projekt miał na celu aktywowanie potencjału społecznego na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego wsi Omięcin. Dziedzictwo to nie było dotąd badane, choć ślady historyczne sięgają czasów prehistorycznych i związane są z wydobyciem rud żelaza. Ten fakt i malowniczy charakter czerwonych pól omięcińskich stały się inspiracją do nadania tytułu projektu. „Czerwona Ziemia to nazwa obszaru naszych działań. Jest zarówno realną, ale i niematerialną przestrzenią twórczego poszukiwania. Jest odkrywaniem historii, poszukiwaniem rdzenności i budowaniem relacji” informują realizatorki.

Wystawa składa się z pięciu części – pięciu form Z A P I S U. Pierwsza to film, do stworzenia którego realizatorki: Marta Łabęcka, Patrycja Rozłucka-Wasik i Joanna Dziewanowska Stefańczyk zaaranżowały akcję składania zabytkowego warsztatu tkackiego. Wydarzenie to odbyło się w wynajętej na czas projektu, najstarszej, według relacji mieszkańców, chałupie, w centrum wsi. Miejsce to stało się „sercem” dalszych działań projektowych.

Druga część – druk na tkaninie opowiada o lokalnej roślinności i jest bezpośrednio związana z patronem fundacji – Ludwikiem Młokosiewiczem. To działanie było reakcją, jak mówi pomysłodawczyni projektu Marta Łabęcka, na zerwaną pamięć historyczną i nawiązaniem do działalności Młokosiewicza (1831-1909) – odkrywcy, podróżnika, badacza fauny i flory Kaukazu, który w pamiętniku wskazuje właśnie Omięcin jako źródło swojej pasji botanicznej. To w Omięcinie znajdowała się letnia rezydencja jego rodziców, gdzie mały Ludwik eksperymentował z tzw. aklimatyzacją roślin. Klasycystyczny pałac Młokosiewiczów nie przetrwał okresu PRL. Dziś istnieje on tylko w opowieściach najstarszych Omięcinian. Wspominają oni egzotyczną roślinność rosnącą wokół pałacu.

Wernisaż wystawy odbędzie się 25 stycznia o godz. 17.00