Regulamin

REGULAMIN OPŁAT I ZWIEDZANIA BASZTY ZAMKOWEJ W IŁŻY

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. zarządzam co następuje:

 

&1

Ustala się opłaty za bilet wstępu na basztę zamkową w Iłży w wysokości:

 1. Opłata za wstęp na basztę wynosi:
  • 5.00 zł brutto za normalny bilet wstępu
  • 3.00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu

&2

Bilety ulgowe przysługują:

1) Uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europ (EFTA).

2) Emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

3) Nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych ,artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

4) Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.

5) Kombatantom.

6) Osoba chcąca skorzystać z ulgi zobowiązana jest także do okazania dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są dokumenty potwierdzające uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r.

&3

Zwolnienie z opłaty za wstęp na basztę zamkową w Iłży przysługuje:

1) Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militarii, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

2) Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.

3) Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).

4) Posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305).

5) Dzieciom do lat 7.

6) Opłaty za wstęp do Baszty zamkową są pobierane  w kasie Muzeum  Regionalnego w Iłży  przez okres całego roku – przez pracowników Muzeum Regionalnego w Iłży lub inne osoby na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora MuzeumPotwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet wstępu lub dowód fiskalny (paragon, faktura itp.).

7) Na baszcie zamkowej w Iłży istnieje możliwość płatności gotówką i/lub kartą płatniczą.

8) Muzeum Regionalne w Iłży  udostępniania Basztę zamkową wg Regulaminu zwiedzania.

 

&4

1.Traci moc zarządzenie  nr 4/2019 z dnia 10.04.2019 r.

&6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30.04.2020 r.

 

Iłża dnia 30.04.2020

 

Regulamin zwiedzania baszty zamkowej w Iłży

 

Grupy zorganizowane mogą zwiedzać basztę tylko z przewodnikiem.

 1. Za grupę zorganizowaną uważa się minimum 10 osób.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających oraz w trosce o zabytki na tarasie widokowym może przebywać jednorazowo maksymalnie 30 osób.
 3. Na basztę zabrania się wnoszenia dużych toreb, plecaków, jedzenia , alkoholu, wprowadzania zwierząt.
 4. Baszta zamkowa czynna jest dla zwiedzających w okresie od 1 V do 30 IX

w następujących godzinach:

Poniedziałek- nieczynne

Wtorek – Piątek 10.00 – 16.00

Sobota 14.00 – 18.00

Niedziela 12.00 – 18.00

W uzasadnionych wypadkach ze względu na natężenie ruchu turystycznego lub odbywające się imprezy, baszta może być otwarta w innych godzinach.

Opłaty za usługi przewodnickie:

za przewodnika po ruinach zamku –  50,00 zł od grupy

za przewodnika po mieście (do 1,5 godz.) – 100 zł – od grupy

Ważne informacje:

– prosimy o zamawianie przewodnika przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem

– rezerwację  należy potwierdzić lub odwołać na 3-4 dni przed terminem

– aby otrzymać Fakturę VAT, prosimy o podawanie danych do faktury (nazwa instytucji, adres z kodem pocztowym, NIP) podczas dokonywania telefonicznej rezerwacji

 

REGULAMIN OPŁAT I ZWIEDZANIA MUZEUM REGIONALNEGO W IŁŻY

 

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. zarządzam co następuje:

&1

Ustala się opłaty za bilet wstępu na wystawy do Muzeum Regionalnego w Iłży w następującej wysokości:

 1. Opłata za wstęp do Muzeum wynosi:
  • 5.00 zł brutto za normalny bilet wstępu;
  • 3.00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu
 1. W poniedziałki wstęp do Muzeum jest nieodpłatny.

 

&2

Bilety ulgowe przysługują:

1) Uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europ (EFTA).

2) Emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) Nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych ,artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

5) Kombatantom.

6) Osoba chcąca skorzystać z ulgi zobowiązana jest także do okazania dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są dokumenty potwierdzające uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017r:

&3

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum Regionalnego w Iłży przysługuje:

1) Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militarii, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2) Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) Posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);

5) Dzieciom do lat 7.

6) Opłaty za wstęp do Muzeum regionalnego są pobierane  w kasie Muzeum  Regionalnego w Iłży  przez okres całego roku – przez pracowników Muzeum Regionalnego w Iłży lub inne osoby na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora MuzeumPotwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet wstępu lub dowód fiskalny (paragon, faktura itp.).

 

7) W Muzeum Regionalnym w  w Iłży istnieje możliwość płatności gotówką i/lub kartą płatniczą.

 

8) Muzeum Regionalne w Iłży  udostępniania Muzeum wg Regulaminu zwiedzania.

 

&4

Ustala się opłaty za dodatkowe usługi świadczone zwiedzającym przez Muzeum

 

 1. Za wynajęcie przewodnika w języku polskim po ekspozycjach stałych lub czasowych – 30.00 zł brutto
 2. Za wynajęcie przewodnika po ruinach zamku -50.00 zł brutto od grupy
 3. Za wynajęcie przewodnika po mieście (do 1,5 godz.) -100.00 zł brutto od grupy
 4. Opłaty za uczestnictwo w lekcjach muzealnych:
 5. a) dla dzieci przedszkolnych 2 zł (brutto) od osoby
 6. b) dla uczniów oraz dorosłych 4 zł (brutto) od osoby
 7. Grupy wynajmujące przewodnika lub uczestniczące w lekcjach muzealnych powinny liczyć minimum 10 a maksimum 30 osób.

 

&5

1.Traci moc zarządzenie  nr 2/2016 z dnia 24.06.2016 r.

 

&6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.04.2019 r.

 

 

 

Iłża dnia 9.04.2019 r.

REGULAMIN

Zwiedzania Muzeum Regionalnego w Iłży

 

 

 1. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać muzeum tylko z przewodnikiem
 2. Za grupę zorganizowaną uważa się minimum 10 osób
 3. Ze względu na bezpieczeństwo zbiorów oraz w trosce o zabytki w małych pomieszczeniach muzeum grupa zwiedzająca muzeum może liczyć maksymalnie 25 osób.
 4. Na ekspozycję zabrania się wnoszenia dużych toreb, plecaków, jedzenia i picia, wprowadzania zwierząt.
 5. Muzeum świadczy usługi przewodnickie po ekspozycji stałej i wystawach czasowych.Za oprowadzanie turystów przez przewodnika nie pobiera opłaty.
 6. Ekspozycję można zwiedzać w godzinach ustalonych Zarządzeniem Dyrektora po opłaceniu biletu wstępu.
 7. Wstęp do Muzeum dla grup zorganizowanych możliwy jest na godzinę przed zamknięciem Muzeum.
 8. Zwiedzający zobowiązani są do opuszczenia Muzeum 1 godzinę przed zamknięciem Muzeum.
 9. Grupy musza posiadać opiekunów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników.
 10. W Muzeum możliwa jest rezerwacja zwiedzania.