Iłżeckie święto zawodów ginących…

Iłżeckie święto zawodów ginących i rękodzieła. Ćwierć wieku Jarmarku Sztuki Ludowej. 1995-2019, Iłża 2019

Broszura wydana z okazji Jubileuszowego 25 Jarmarku Sztuki Ludowej, 44 str.

Wydawca: Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży

Tekst, projekt okładki i strony tytułowej, opracowanie graficzne i typograficzne, wybór ilustracji: Łukasz Babula

ISBN 978-83-63-63315-43-6