Wspomnienia

Feliks Kolbicz, Wspomnienia i inne wiersze, Iłża 2023

wybór i redakcja Łukasz Babula

224 str.

Wydawca: Muzeum Regionalne w Iłży

Cena: 30 zł

ISBN 978-83-965886-0-9