KontaktEnglish/Deutsch
GłównaO MuzeumAktualnościWystawy OfertaWokół tradycjiWokół historiiImprezyGaleriaArchiwumPartnerzyAkademia Pana Jana.Witamy w naszej bajce.
Muzeum dziś
Archiwum aktualności
Godziny otwarcia
Muzeum wczoraj


 

W okresie 40 - lat swojej działalności Muzeum zgromadziło ponad 2000 eksponatów z zakresu :etnografii , archeologii , historii ,numizmatyki ,sztuki w większości o tematyce regionalnej.

Obok ekspozycji stałych Muzeum organizuje wystawy czasowe o różnorodnej

tematyce :etnograficzne, przyrodnicze, historyczne oraz wernisaże malarskie.

W ramach działalności oświatowej odbywają się odczyty, prelekcje i lekcje muzealne oraz konkursy popularyzujące tradycje regionu.

Muzeum jest współorganizatorem dwóch imprez plenerowych Iłżeckiego Jarmarku Sztuki Ludowej  oraz Nocy Kupały.

Corocznie Muzeum włącza się w obchody Ogólnopolskiej Nocy Muzeów organizując pokazy technik rękodzielniczych i ciekawe wystawy.

Placówka nasza utrzymuje ożywione kontakty z regionalistami, szkołami, instytucjami kultury i placówkami muzealnymi oraz Instytutem Archeologii UW. ,Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW .

Muzeum w ramach swojej działalności statutowej organizowało  i prowadziło  badania i prace wykopaliskowe. W latach 1996 -1997r oraz  2000r i 2005r   na stanowisku Iłża- Chwałowski Trakt -   badania cmentarzyska neolitycznego oraz w latach 1996 - 2000r  badania wykopaliskowe obrazujące funkcjonowanie  osady średniowiecznej , w 1998 i 1999r ratownicze badania wykopaliskowe cmentarzyska z okresu kultury przeworskiej w Łączanach koło Wierzbicy.

W ostatnich latach 2007 - 2014wiele cennych eksponatów Muzeum pozyskało w formie darów przekazanych do placówki przez mieszkańca Krakowa pana Ryszarda Górniaka. Grafiki, miedzioryty, mapy, obrazy olejne, starodruki, eksponaty z zakresu historii i etnografii, numizmaty oraz księgozbiór ok. 300 egzemplarzy wzbogaciły zbiory Muzeum Regionalnego w Iłży.

Prowadzimy  też  szeroko rozumianą działalność turystyczną polegającą na oprowadzaniu wycieczek po Iłży i  zabytkowych ruinach XIV w zamku biskupów krakowskich z basztą i tarasem widokowym.