KontaktEnglish/Deutsch
GłównaO MuzeumAktualnościWystawy OfertaWokół tradycjiWokół historiiImprezyGaleriaArchiwumPartnerzyAkademia Pana Jana.Witamy w naszej bajce.
Artykuły
Regulamin
Legenda


Regulamin

Konkurs dla najmłodszych o laur Złotej Kaczki

14 czerwca 2017r

Organizacja

Muzeum Regionalne w Iłży

Współpraca

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Piłsudskiego w Iłży

Samorządowe Przedszkole w Iłży

Honorowy patronat

Pani Krystyna Brzechwa

Burmistrz Miasta Iłży pan Andrzej Moskwa

 

Opis wydarzenia

Akademia pana Jana jest spotkaniem skierowanym dla najmłodszych (przedszkolaków, uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz czytelników którzy odwiedzają bibliotekę miejską)

Akademia obejmuje konkursy, w których nagradzana jest wiedza i autorska interpretacja twórczości Jana Brzechwy.

Finał konkursu odbedzie się w scenerii malinowego chruśniaka zaś najlepsze wystapienia i prace nagrodzone zostaną specjalnie na ta okazje wykonanymi statuetkami legendarnej iłżeckiej kaczki oraz upominkami.

Dzień finału to także sposobność do poznania córki patrona akademii -pani Krystyny Brzechwy

 

Cele

-zainteresowanie twórczością Jana Brzechwy oraz zapoznanie dzieci z jego związkami z Iłżą

-rozwijanie zdolności recytatorskich i plastycznych

-zachęcanie do występów scenicznych

-uczenie współzawodnictwa w przyjaznej atmosferze

-doskonalenie wyobraźni twórczej

-rozwijanie umiejętności obrazowania poezji w sztukach plastycznych

-zainteresowanie historią i tradycja lokalną

-zapoznanie z historycznym i utrwalonym w literaturze Malinowym Chruśniakiem

 

Akademia obejmuje

1Konkurs recytatorski, który będzie miał formę prezentacji na scenie przed publicznością dowolnego utworu poetyckiego Jana Brzechwy

Jedna placówki(przedszkole lub szkoła)może zgłosić do udziału trzech recytatorów z poszczególnych grup wiekowych

2.Konkurs plastyczny, który będzie polegał na samodzielnym wykonaniu w dowolnej technice jednej pracy plastycznej związanej z twórczością Jana Brzechwy

Jedna placówka może zgłosić maksymalnie 6 prac.

 

Quiz drużynowy

Drużyny ( trzyosobowe) z poszczególnych placówek odpowiadaja na pytania dotyczące znajomości dwóch wierszy Jana Brzechwy „Na straganie „ i „Kaczka dziwaczka" oraz legend związanych z Iłżą (dostępnych na stronie Muzeum i w bibliotece miejskiej) (Legenda Jej Łza"

Drużyna która udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi wygrywa.

 

Przebieg Akademii

Finał Akademii odbędzie się w Iłży dnia 14czerwca  2017roku w Malinowym Chruśniaku mieszczącym się w ogrodzie przy kamienicy Sunderlandów.

Dzień ten jest również czasem gdy ogród jest otwarty dla publiczności chcącej obserwować zmagania młodych recytatorów. Po przesłuchaniu wszystkich wystąpień jury dokona wyboru najlepszych. Podczas obrad jury dzieci mają wolna chwilę na zjedzenie posiłku oraz zabawy na terenie ogrodu.

Pół godziny od wystąpienia ostatniego dziecka rozpocznie się Quiz drużynowy. Po ogłoszeniu wyników konkursu recytatorskiego i plastycznego oraz Quizu i wręczeniu nagród malinowy Chruśniak będzie dostępny dla wszystkich tych, którzy będą chcieli się w nim zatrzymać.

Formuła Akademii ma postać pikniku na świeżym powietrzu.

Można ze sobą wziąć koce oraz posiłek.

Mile widziane są przede wszystkim rodziny dzieci biorących udział w zmaganiach artystycznych.

 

Kryteria oceny występów i prac

Komisja w skład której wchodzą : poloniści, plastycy ,historycy oraz pedagodzy dokonają oceny  wg. Następujących kryteriów:

-interpretacja utworu oraz jego pamięciowe opanowanie

-ogólny wyraz artystyczny przejawiający się w geście scenicznym, stroju oraz postawie na scenie

-kreatywność i walory estetyczne prac plastycznych

-wrażliwość sceniczna i plastyczna

-znajomość historii i legend związanych z Iłżą

 

Nagrody

I miejsce - statuetka Złotej Kaczki

II Miejsce - statuetka Srebrnej Kaczki

III miejsce -statuetka Brązowej Kaczki

Organizator przewiduje również  dodatkowe wyróżnienia , nagrody rzeczowe i upominki

 

Zgłoszenia

Osoby chętne do wzięcia udziału w Akademii oraz prace konkursowe należy kierować i wysyłać wraz z kartą zgłoszeniową na adres organizatora (podany niżej) do dnia 31 maja 2017r

 

 

Muzeum Regionalne w Iłży

ul. Błazińska 1

27-100 Iłża

www.muzeumilza.pl

Tel/fax: 48 616 29 29

e-mail: muzeum.ilza@onet.eu

 

 

 

 

AKADEMIA PANA JANA. WITAMY W NASZEJ BAJCE

 

 

Karta zgłoszenia uczestnika

 

 

 

 

 

1. Tytuł pracy................................................................................................

..................................................................................................................

2. Imię i nazwisko autora...................................................................................

3. Klasa........................................................................................................

4. Nazwa szkoły lub przedszkola..........................................................................

...............................................................................................................

5. Adres i telefon szkoły.......................................................................................

...............................................................................................................

6. Imię i nazwisko opiekuna...............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data                                                                                                Podpis

........................                                                                                        ...................