KontaktEnglish/Deutsch
GłównaO MuzeumAktualnościWystawy OfertaWokół tradycjiWokół historiiImprezyGaleriaArchiwumPartnerzyAkademia Pana Jana.Witamy w naszej bajce.
Muzeum Przyrody i Techniki
Muzeum Wsi Radomskiej
Muzeum Wsi Radomskiej – istnieje od 1980 roku. Zajmuje obszar o powierzchni 32 ha na którym zestawiono 61 obiektów dawnego budownictwa wiejskiego .Muzeum posiada również 16 000 eksponatów ruchomych wśród których na uwagę zasługują kolekcje pojazdów ,maszyn rolniczych , naczyń miedzianych, uli i narzędzi pszczelarskich, tkanin i sztuki ludowej.

Muzeum Wsi Radomskiej podobnie jak inne skanseny , gromadzi , opracowuje naukowo i konserwuje charakterystyczne dla regionu obiekty architektury ludowej oraz przedmioty codziennego użytku.

Podsumowaniem pracy badawczej są muzealne wydawnictwa:
- Zeszyty Naukowe Muzeum Wsi Radomskiej,
- seria Radom i Region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej .
- seria Radomski rok obrz?dowy,
- przewodniki i katalogi wystaw.


Muzeum przygotowuje dla zwiedzających wystawy stałe i czasowe. Prowadzi też działalność edukacyjną. Jest też organizatorem kilka razy w roku imprez plenerowych.

Na stałe do muzealnego kalendarza wpisały się festyny:
- Powitanie wiosny,
- Niedziela Palmowa,
- Dzieł Dziecka,
- Sobótki świętojańskie,
- Święto Chleba,
- Festiwal Ziemniaka.