Prace konserwatorskie przy pomieszczeniu piecowym

W tym roku Muzeum Regionalne w Iłży, mieszczące się w zabytkowym budynku dawnego szpitala św. Ducha, dostało dofinansowanie na prace konserwatorskie przy jego najstarszej części, czyli pomieszczeniu piecowym (ciemnej kuchni) będącego jedynym zachowanym elementem pierwszego budynku szpitalnego ufundowanego przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego ok. 1448 roku.

Remont i konserwacja „pieca” to kolejne prace przy budynku muzealnym. Przypomnijmy, że w 2020 roku została wyremontowana elewacja muzeum oraz odnowiono dwie tablice umieszone na fasadzie budynku – tablica upamiętniająca wzniesienie nowego budynku szpitalnego w 1754 roku oraz tablica upamiętniająca Polską Organizację Wojskową i Maksymiliana Jakubowskiego. Odnowienie i zabezpieczenie „pieca” są kolejnym etapem prac związanych z siedzibą Muzeum, jakie nasza instytucja zaplanowała na najbliższe lata.

Całkowita kwota dofinasowania wynosi 93 362 zł.

Większość środków pochodzi z dotacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kwota jaką przyznano Muzeum wynosi 63 500 zł.

Prace remontowe ruszą już wkrótce. Po ich zakończeniu Muzeum planuje udostępniać pomieszczenie i urządzić w nim wystawę stałą.

Pomieszczenie piecowe znajdujące się w samym centrum budynku muzealnego, jest unikalnym miejscem i jedynym w całości zachowanym tego typu piecem w regionie. Wykonany z wapienia piec, stoi przy dzisiejszej  ul. Błazińskiej już ponad 574 lata.

Fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Iłży, remont Muzeum z 2. poł. lat 70. XX wieku.