Ceramika iłżecka 3D

W tym roku Muzeum Regionalne realizowało zadanie z projekt Kultura Cyfrowa, dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o nazwie „Ceramika iłżecka”. Całkowity koszt projektu wynosił 96.080 zł, z czego na na realizację otrzymaliśmy dofinasowanie w wysokości 65.000. zł.

Projekt polegał na wykonaniu trójwymiarowych modeli figurek i naczyń ceramików iłżeckich oraz stworzeniu strony internetowej z katalogiem, gdzie będzie można je oglądać. Oprócz głównego zadania, czyli wirtualizacji zbiorów muzealnych, stworzyliśmy również maskotkę oraz edukacyjną grę planszową.

Ideą przewodnią działania była przede wszystkim popularyzacja zbiorów muzeum oraz prezentacja ich „takich, jakimi są one w rzeczywistości”. Rzeźba posiada 3 wymiary i fotografia nigdy nie odda jej całkowitego piękna oraz kunsztu artysty. Dlatego, aby w pełni uzmysłowić odbiorcom, na czym polega unikalna wartość  ceramika iłżeckiej, zdecydowaliśmy się wykorzystać technologię 3D.

Do stworzenia katalogu zostało wybranych 73 obiektów. Większa cześć z nich, dokładnie 50, pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego, reszta, tj. 23 z kolekcji prywatnych, w tym potomków iłżeckich garncarzy. Decydując się na wypożyczenie rzeźb ze zbiorów prywatnych, chcieliśmy zapewnić do nich dostęp, który na co dzień nie jest możliwy oraz zaprezentować unikalne obiekty, których nie posiadamy w swojej kolekcji.

Strona internetowa oraz kolekcja będzie niebawem już dostępna. Trwają ostatnie prace nad jej uruchomieniem.

 

Pan Twardowski z antałkiem, rzeźba Jadwigi Kosiarskiej, przygotowana do serii zdjęć. Do opracowania jednego modelu potrzebnych jest od 200 do 300 fotografii wysokiej jakości. 

 

Tworzenie modelu 3D. 

 

Muzeum Regionalne na kilka dni zamieniło się w studio fotograficzne. Stanowisko w sali garncarskiej. Całemu procesowi przygląda się Stanisław Pastuszkiewicz. 

 

Proces pozyskiwania danych do wykonania modelu. 

 

Wirtualny model figurki, który zostanie umieszczony w katalogu. 

 

 

 

Projekt „Ceramika iłżecka” został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury             i Dziedzictwa Narodowego.