Fragmenty kamieniarki z zamkowej studni

W ostatnich dniach ze studni zamkowej, podczas eksploracji archeologicznej, wyciągnięte zostały wykonane z piaskowca białego fragmenty portali oraz elementy mogące pochodzić z wykończenia otworów okiennych. Archeolodzy zeszli już na poziom 17 metrów poniżej poziomu posadzki.