Przydrożne

W ramach tego projektu Muzeum dokumentuje  stan małej architektury sakralnej gminy Iłża i regionu. W trakcie  prac zbierane są informacje o kapliczkach, figurach i krzyżach przydrożnych. Do badań porównawczych gromadzone są także materiały archiwalne – w tym stare fotografie obiektów.

Mała architektura sakralna jest dziedzictwem kulturowym ziemi iłżeckiej i wyrazem religijności społeczności mieszkającej na tym terenie.

Projekt prowadzony jest od 2010 roku. Do chwili obecnej z samej gminy Iłża zainwentaryzowano ponad 300 obiektów i wykonano 4,6 tyś fotografii dokumentacyjnych.

 

Na fotografii nieistniejący już krzyż w Jedlance. Na jego miejscu postawiony został nowy krzyż z powtórzeniem inskrypcji wyciętej na podstawie wcześniejszego, ponad 60. letniego, krzyża. Wygląd napisu zachował się tylko na fotografii wykonanej podczas badań terenowych.