NOWE ŻYCIE ŚREDNIOWIECZNEGO PIECA

Zakończył się remont średniowiecznego pomieszczenia, które pierwotnie służyło ogrzewaniu i było tak zwaną „ciemną kuchnią”.

Zadanie będące konserwacją obiektu polegało na usunięciu z powierzchni niewłaściwych napraw, tynków i odsłonięciu pierwotnej konstrukcji, kamiennego wątku i budowy komina-paleniska. Uczytelniono wszelkie rozwiązania konstrukcyjne (które do tej pory były zakryte tynkiem). Przeprowadzona została pełna konserwacja techniczna oraz aranżacja stylistyczna obiektu, ukazująca jego pierwotną funkcję użytkową.

Podczas prac w „pomieszczeniu piecowym” uwidoczniono dwa boczne wyciągi, w których zakonserwowano zabytkowe osmolenie sadzą oraz jedną wnękę o nieznanym przeznaczeniu. Odsłonięte zostały łuki konstrukcyjne oraz fragmenty ścian wymurowane z kamienia łamanego oraz cegły. Oczyszczono również ceglaną posadzkę i uzupełniono w niej fugi.

Sposób naocznej prezentacji ogrzewania wielu pomieszczeń za pomocą jednego paleniska piecowego, pokazywany jest w na zamku krzyżackim w Malborku, gdzie temperaturę powietrza ok. 18˚C w refektarzu klasztornym uzyskuje się już po kilkunastu minutach. Podobny system ogrzewania został zastosowany przy budowie „zamku Giedymina” w Wilnie. Piec z iłżeckiego przytułku także jest piętnastowiecznym paleniskiem centralnego ogrzewania, ale o czysto polskiej  proweniencji. Jest to najstarszy piec w Iłży i jeden z niewielu tego typów pieców, jakie zachowały się w Polsce.

Przypomnijmy, że pieniądze zostały pozyskane poprzez „Dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami”, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie województwa mazowieckiego”. Łączna kwota zadania o nazwie „Prace konserwatorskie dla pieca z XV w., pierwotnie ogrzewającego wnętrza obecnego Muzeum Regionalnego w Iłży, dawny budynek szpitala Św. Ducha w Iłży, wynosiła 93 362 zł, z czego kwota dofinansowania przez MWKZ to 63 500. Pozostałe pieniądze, to jest 28 862 zł otrzymaliśmy od  samorządu gminy Iłża, wkład własny wynosił 1000 zł.

Wszystkim instytucjom dziękujemy za przekazane fundusze. Osobom szczególnie zaangażowanym w pozyskanie środków składamy również serdeczne podziękowania.

W pomieszczeniu planujemy urządzić ekspozycję archeologiczną. Już dziś zapraszamy. na zwiedzanie najstarszej części budynku dawnego szpitala św. Ducha.