Narzędzia neandertalczyków odkryte w Iłży

W trakcie tegorocznych badań wykopaliskowych ekspedycja archeologiczna Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie natrafiła w Iłży na pozostałości po społecznościach z epoki kamienia.

Wiemy, że tereny te były atrakcyjne dla ówczesnych ugrupowań ze względu na występujące w okolicy złoża krzemieni czekoladowych.  W tym sezonie znalezione zostały ślady pobytu ludzi z paleolitu sprzed około 40-80 tysięcy lat temu – neandertalczyków. Są to okazy związane z obróbką krzemienia i przygotowywaniem narzędzi. Szczególnie intersujące są dwa okazy, których wykorzystywano jako noże służące do dzielenia tusz upolowanych zwierząt. Wspomniane narzędzia znalezione zostały na powierzchni, a dalsze badania prowadzone zostaną na jesieni bieżącego roku.

dr Witold Gróżdź

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

 

Fot. Łukasz Babula MRI

 

Fot. Łukasz Babula MRI

 

 

Fot. Łukasz Babula MRI