Remont elewacji siedziby Muzeum

W połowie października zakończył się remont elewacji budynku dawnego szpitala św. Ducha, który trwał od początku września. Podczas remontu usunięto stare tynki zewnętrzne i zastąpiono je tynkami konserwatorskimi. Wzmocniono i naprawiono gzymsy. Zaizolowano fundamenty oraz przeprowadzono iniekcje murów, która w efekcie dała izolację poziomą. Odkryto i zaznaczono w murze północnym wnękę po oknie. Położono nowy chodnik prowadzący od ulicy aż do drzwi wejściowych. Poprawiono także przejście przy furtce. Odnowiono i zakonserwowano również dwie tablice pamiątkowe umiejscowione od strony ulicy Błazińskiej. Położono też nowe tynki na kominie.

Poniżej prezentujemy fotografie dokumentujące poszczególne etapy prac.

 

Elewacja po skuciu tynków. Widok od podwórza.

 

Ostatnie fragmenty tynku tuż przed skuciem. 

 

Podczas prac ujawniła się nisza/okienko po lewej stronie drzwi, od strony ulicy.

 

Tablica upamiętniająca Maksymiliana Jakubowskiego oprawiona była w ramę,

którą przykryła warstwa tynku nałożona podczas ostatnich prac. 

 

Na lico ściany zostało nałożonych łącznie pięć warstw tynku oraz dwie warstwy farby.

 

Okno od strony kościoła św. Ducha. Po ponad 40 latach znów zostało odsłonięte. 

 

Iniekcja w dwóch rzędach ma zapewnić skuteczną izolację poziomą. 

 

Płycina po zamurowanym oknie. 

 

Odkopane fundamenty. Widać betonowe wzmocnienia i oraz resztki papy i smoły

mające zapewnić izolację (nieskuteczną) pionową. 

 

Podczas remontu komina była okazja aby spojrzeć na miasto z góry. 

 

Izolacja pionowa. Warstwy zabezpieczające fundamenty. 

 

Muzeum po remoncie elewacji. 

Poprawiono także wejście na teren podwórza. 

 

Kościół i szpital św. Ducha.

 

 

 

Tablica z herbem Junosza po rewitalizacji.

 

Zmieniło się także otoczenie muzeum. Dalsze prace na podwórzu wkrótce.