Służymy opraciem

W ubiegły piątek (16 października) przed Urzędem Miejskim zostały zamontowane stojaki rowerowe nawiązujące formą do glinianych naczyń, jakie wyrabiane były przez miejscowych garncarzy. Stojaki pojawiły się też w innych punktach miasta.

 

Niespełna rok temu prototyp został ustawiony na terenie MGOSiR-u. Wykonano go na warsztatach w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Jego kolor odpowiadał polewie używanej przez ceramików iłżeckich, którą barwiono na brązowo tlenkiem manganu. Przez ostatnie kilka miesięcy każdy mógł „wypróbować” stojak i przekonać się o jego funkcjonalności.

Nowe stojaki wykonane zostały przez firmę Konstal pod nadzorem Pana Piotra Sielwanowskiego. Pan Piotr doradzał też w szczegółach technicznych konstrukcji i dzięki niemu udało się wprowadzić kilka ulepszeń. Wybrano jednolity kolor dla wszystkich stojaków. Czerń strukturalna będzie się dobrze prezentować w każdym otoczeniu.

Stojaki są częścią programu, jaki realizuje iłżeckie Muzeum Regionalne. To element Iłżeckiego Szlaku Ceramicznego, którego koncepcja została opracowana w zeszłym roku. Ponadto jest to oryginalna forma upowszechniania naszej historii oraz zachęta do poruszania się po Iłży rowerem. W koncepcji stojaka łączy się nowatorskie myślenie o tradycji, ekologii i promocji samego miasta, jak i Muzeum.

Oprócz Iłży stojaki będą służyć oparciem dla rowerów jeżdżących po ulicach Radomia i Warszawy, czyli będą obecne także w stolicy powiatu i stolicy kraju. Mamy nadzieję, że znajdą swoje miejsce także w innych miastach.

Wielkie podziękowania składamy raz jeszcze Dyrektorowi ZSP Panu Dariuszowi Leśkiewiczowi oraz Panu Leszkowi Giemzie i jego uczniom, bo bez ich zaangażowania nie byłoby pierwszego stojaka, Dyrektorce Przystani Pani Ewie Marczykowskiej za życzliwość względem projektu, firmie Konstal za profesjonalizm oraz ceramikom iłżeckim za natchnienie.  Każdy stojak jest rodzajem pomnika wdzięczności za ich pracę i oryginalną twórczość, dzięki której Iłża była słynna w całej Polsce, a nawet poza jej granicami. Na szczególne podziękowania Zasługuje też Pan Damian Kisiel, który jako Kierownik Referatu Promocji Turystyki i Rozwoju poświęcił wiele czasu i energii na to, żeby projekt ten został zrealizowany.

Życzymy korzystającym ze stojaków miłych przystanków, a przede wszystkim przyjemnej jazdy na rowerze po Iłży.

 

Stojaki przed Urzędem Miasta ustawione brzuszkami do rynku