Kosmiczny zielnik

Zapraszamy na wystawę przygotowaną przez Warsztaty Kultury i Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

Wystawę o ziołach i ich znaczeniu w życiu człowieka będzie można oglądać od 16 października do końca listopada (27.10.2020).

Człowiekowi od momentu jego pojawienia się na ziemi towarzyszyła fauna i flora. Rośliny od początku odgrywały ważną rolę w życiu ludzi, stając się ich pierwszym pożywieniem , surowcem do wyrobu odzieży czy budulcem domostw. Choć na przestrzeni setek i tysięcy lat dotykają nas kolejne wielkie zmiany, flora pozostaje ważnym elementem naszego istnienia. Mimo, że zmieniają się nasze realia, preferencje smakowe czy rodzaje i sposoby upraw, a rośliny nieustannie migrują po świecie, przekształcając otaczający nas krajobraz, nadal pozostajemy zależni od tego, co daje nam ziemia – zarówno w swojej dzikiej, jak i poskromionej przez nas odsłonie.

Flora jest wszechobecna w cyklu ludzkiego życia na każdym z jego etapów. Los człowieka, zarówno jego egzystencja fizyczna, jak i duchowa, uzależniona jest między innymi od siły natury. Wiara w życiodajną moc roślin przetrwała do dziś, nawet jeśli jej sobie nie uświadamiamy, czy nie wykorzystujemy w takim wymiarze, jak dawniej. Nawet gdy rośliny występujące w obrzędowości dorocznej i rodzinnej, pojawiają się już tylko dla podtrzymywania tradycji, bez znajomości ich głębszego znaczenia i symboliki.

Chcąc przybliżyć Państwu niektóre aspekty bogatego współistnienia świata człowieka i otaczających go roślin, zapraszamy do zapoznania się z wystawą „Kosmiczny zielnik”, będącą tak opowieścią o poszczególnych ziołach, jak i swoistym przepisem na ich różnorakie zastosowanie. Teksty dotyczące roli roślin w obrzędowości, w zastosowaniach magicznych i miłosnych, ale także leczniczych i gospodarskich oraz opowiadające o ich powiązaniach z postaciami i siłami boskimi, ilustrowane są materiałami archiwalnymi ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz przykładami ziół, które można znaleźć na Lubelszczyźnie.

 

Wystawa realizowana przez Warsztaty Kultury w Lublinie i Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

Teksty: Małgorzata Jaszczołt. PME Warszawa

Teksty, redakcja: Agata Turczyn, WK

Fotografie: Archiwum Naukowe PME

Palmy, równianki: Wiesława Kucharzyk

Zbiór i przygotowanie ziół: Danuta Wasilewska Janik i Grażyna Turczyn