Muzealne czwartki

W każdy czwartek, podczas wakacji, zapraszamy dzieci do muzeum na twórcze zajęcia.