IOD

Inspektor Ochrony Danych

Jacek Pypeć

email: muzeum.ilza@onet.eu