KontaktEnglish/Deutsch
GłównaO MuzeumAktualnościWystawy OfertaWokół tradycjiWokół historiiImprezyGaleriaArchiwumPartnerzyAkademia Pana Jana.Witamy w naszej bajce.
Muzeum dziś
Archiwum aktualności
Godziny otwarcia
Muzeum wczoraj


Placówkę muzealną w Iłży zaczęli tworzyć iłżeccy regionaliści a głównie pan Adam Bednarczyk w 1972 roku. Pierwotna nazwa to Muzeum Ziemi iłżeckiej. 1 stycznia 1976 roku Muzeum zostało upaństwowione otrzymało statut i nazwę Muzeum Regionalne w Iłży . Siedzibą Muzeum stał się zabytkowy budynek dawnego szpitala , przytułku dla ubogich p. wz. św. Ducha .Budynek powstał razem ze stojącym obok murowanym kościołem w 1448 roku i został ufundowany przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego W 1754 roku w miejscu tego średniowiecznego budynku powstaje nowy a fundatorem jest biskup Andrzej Załuski. Przy wejściu zachowała się tablica erekcyjna z herbem ( Junosza )

Pierwsze zbiory to ok.500 eksponatów głównie z zakresu historii i etnografii. Zwiedzającym udostępniano pamiątki historyczne , eksponaty archeologiczne znalezione podczas prac wykopaliskowych na zamku , ceramikę , dokumenty o toczonych w tym regionie walkach narodowo – wyzwoleńczych .
Budynek nie był jednak przystosowany do potrzeb Muzeum .Obiekt poddano więc gruntownej adaptacji wg projektu Przemysława Krajewskiego Prace nadzorował pierwszy kierownik iłżeckiego muzeum pan Jacek Bujnowski .Remont budynku i urządzanie ekspozycji zakończono w 1981 roku ponownie udostępniając go zwiedzającym .
Powstało Muzeum wielodziałowe ze stałą ekspozycją archeologiczną , historyczną i etnograficzną .
Kadra Muzeum to 3 etaty kierownika , przewodnika muzealnego , księgowej i sprzątaczki (po ½ etatu ).
W 1987 roku budynek Muzeum ze względu na zagrzybienie znów poddany został remontowi . Przez 2 lata nadzorował prace remontowe i pełnił obowiązki kierownika Muzeum pan Kazimierz Szmit .

Od grudnia 1988 roku iłżecka placówką kieruje Beata Bujakowska .Pierwszy rok działalności Muzeum pod jej kierownictwem to głównie inwentaryzacja zbiorów Nawiązuje współprace z Państwowym Muzeum Etnograficznych w Warszawie w rezultacie czego w ofercie Muzeum pojawiają się egzotyczne wystawy z Afryki , Ameryki pn., Egiptu cieszące się wielką popularnością i zainteresowaniem wśród zwiedzających.
W 1990 roku na czas urlopu wychowawczego Beaty Bujakowskiej obowiązki kierownika przejmuje Witold Bujakowski . Z jego inicjatywy uruchomiona zostaje wówczas dla ruchu turystycznego kolejka wąskotorowa na trasie Starachowice – Iłża . Olbrzymie zainteresowanie wycieczkami kolejką przyczynia się do zwiększenia ruchu turystycznego w Muzeum Regionalnym .

Kolejna ważna data w dziejach Muzeum Regionalnego to rok 1994 i likwidacja Spółdzielni Chałupnik w Iłży .Dzięki staraniom Muzeum Regionalnego w Iłży oraz władz gminy i Konserwatora Zabytków udało się uratować ceramikę z wzorcowni Spółdzielni .Chałupnik w Iłży .Urząd Gminy Iłża , Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Urząd Wojewódzki w Radomiu wykupiło ceramikę przekazując ją do zbiorów Muzeum Regionalnego w Iłży.
Zaprezentowano ją w Muzeum podczas otwarcia w lipcu 1994 roku wystawy Pt. Garncarz zawód ginący .
Otwarcie tej wystawy było inspiracją dla pracowników Muzeum do powołania Towarzystwa Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży
.Mając na uwadze bogaty dorobek pokoleń artystów twórców ludowych Towarzystwo postawiło sobie wiele ambitnych zadań z których najważniejsze to promocja i ochrona zawodów ginących. Od 12 lat Muzeum Regionalne w Iłży jest współorganizatorem Iłżeckich Jarmarków Sztuki Ludowej które stały się już imprezą ogólnokrajową i skupiają twórców z regionu radomskiego , świętokrzyskiego ,tarnobrzeskiego lubelskiego .
Problemy kadrowe (od 1994 roku Muzeum liczy tylko 2 pracowników ) i finansowe zmusiły kierownictwo Muzeum do szukania dodatkowych źródeł dochodu .
Ambicją Muzeum stało się przyciągnięcie na wystawy jak największej ilości zwiedzających .Muzeum więc zaczęło organizować jak najwięcej wystaw czasowych o różnorodnej tematyce .np. Gujana Zielony Raj ,Broń i uzbrojenie na przestrzeni wieków , Skrzydlaty świat ptaków płd Afryki , Kolory Życia , Rzemiosło i Folklor w kraju piramid , Pięć barw smoka . W latach 1995 – 20005 muzeum zorganizowało 64 wystawy czasowe .
Było to możliwe dzięki ożywionym kontaktom jakie placówka nasza utrzymuje z Państwowym Muzeum Etnograficznym w W-wie , PMA .Muzeum narodowym w Kielcach Zamkiem Królewskim w Warszawie ,Muzeum Niepodległości w W-wie Muzeum im. Jacka Malczewskiego .Muzeum Kultury Kurpiowskiej , Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu Muzeum w Kozienicach . Muzeum wsi Radomskiej, Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kamiennej , Muzeum Okręgowym w Zamościu , Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach a także Ambasada CHRL i Ambasadą Egiptu .