KontaktEnglish/Deutsch
GłównaO MuzeumAktualnościWystawy OfertaWokół tradycjiWokół historiiImprezyGaleriaArchiwumPartnerzyAkademia Pana Jana.Witamy w naszej bajce.
Muzeum dziś
Archiwum aktualności
Godziny otwarcia
Muzeum wczoraj


Placówka muzealna w Iłży powstała z inicjatywy iłżeckich regionalistów a głownie pana A. Bednarczyka w 1972 roku jako Muzeum Ziemi Iłżeckiej.

1 stycznia 1976r Muzeum zostało upaństwowione otrzymało statut i nazwę Muzeum Regionalne w Iłży.

Siedzibą Muzeum stał się zabytkowy budynek dawnego szpitala, przytułku dla ubogich p. wz. Św. Ducha. Pierwsze zbiory to ok.500 eksponatów głównie z zakresu etnografii i historii. W okresie 30 -lat swojej działalności bo właśnie tyle mija w 2006 roku Muzeum zgromadziło ok.2000 eksponatów z zakresu:
- etnografii,
- archeologii,
- historii,
- numizmatyki i sztuki
w większości o tematyce regionalnej.

Największym działem Muzeum Regionalnego w Iłży jest dział etnograficzny liczący ok.1000 eksponatów. Są to zbiory ceramiki ludowej, pozostałe to rzemiosło wiejskie, stroje i tkaniny

Ceramika ta prezentowana jest na stałej wystawie Pt. "Garncarz zawód ginący". W chwili obecnej kolekcja ceramiki iłżeckiej liczy ok.1000 eksponatów. Do tej pory główne działania Muzeum Regionalnego w Iłży skierowane były dotąd na powiększanie tej kolekcji oraz pełniejszą jej prezentację.

Mając na uwadze bogaty dorobek pokoleń artystów – twórców ludowych w 1994r dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Sztuki, Wojewody Radomskiego oraz Rady gminy i Miasta Iłża udało się wykupić kolekcję ceramiki ludowej od likwidowanej Spółdzielni Rękodzieła ludowego "Chałupnik" w Iłży ta właśnie kolekcja stanowi najważniejszą część zbiorów ceramicznych.

fot.Magdalena Gorzkowska

fot.Magdalena Gorzkowska

fot.Magdalena Gorzkowska

fot.Magdalena Gorzkowska

fot.Magdalena Gorzkowska

fot.Magdalena Gorzkowska

fot.Magdalena Gorzkowska

fot.Magdalena Gorzkowska