KontaktEnglish/Deutsch
GłównaO MuzeumAktualnościWystawy OfertaWokół tradycjiWokół historiiImprezyGaleriaArchiwumPartnerzyAkademia Pana Jana.Witamy w naszej bajce.
IŁŻA W IKONOGRAFI
wystawy 2015
Wystawy 2014
Iłza wojna obronna i okupacja
Wystawy 2013
Tingatinga.Współczesne malarstwo Tanzani
wystawy 2010
Jak biskupi krakowscy rządzili Iłżą
Pisanki,kraszanki,palmy.Opowieści Wielkanocne
Wystawy 2009
XV Jarmark sztuki ludowej
Region żelaza
Obrzędowość wielkanocna
Malarstwo Krzysztofa Łozowskiego
O ZIMOWYM WKRACZNIU CZSU NIEZWYKŁEGO,BOŻYM NARODZENIU , wróżbach, kolędnikach i maszkar
Wystawy 2008
Boże Narodzenie w sztuce ludowej.
Śladami biskupów krakowskich...z darów Pana R.Górniaka
ŚWIAT MOTYLI
MALARSTWO JANUSZA JASKIEWICZA
Wystawy 2007
Piotr Wojciechowski - Tatuaże.Rysunki.Szkice.Fotografie.
"Śmierć zapomniana"
Iłżecki wrzesień 39'
Zawody ginące
Iłżą zauroczeni
Pasja wg. Krzysztofa Okonia
Wystawa prac Darka Kowala
Wystawy 2006
Kultura materialna ziemi iłżeckiej
Zyli wśród nas...Społeczność żydowska w Iłży
Boże Narodzenie czas niezwykły
Woskiem malowane
30 lecie Muzeum
Kobiety czarnej Afryki
Wspomnienie o stanie wojennym
Opowieść o chlebie
Imprezy
"Od Rzymu do Średniowiecza" - 2 września 2007
Koncert G.Madejski,M.Sępioł, S.Sępioł
Noc Kupały
Iłżeckie Dni Kultury w Muzeum Regionalnym w Iłży 16 -17.06 2007 r.
Jarmark Sztuki Ludowej
Iłżeckie Dni Kultury
Noce muzealne
Jarmark średniowieczny 2008
Dary P.Ryszarda Górniaka


Wystawa czynna od dn.28.10.08 do dn.28.02.09


Wystawa poświęcona jest tradycji hutnictwa żelaza w Górach Świętokrzyskich. Jej zasadniczym celem jest ukazanie – w układzie chronologicznym – kolejnych etapów rozwoju metalurgii na przestrzeni dwóch tysięcy lat.
Zwiedzający zapozna się nie tylko z podstawowymi wiadomościami z dziedziny technologii wytopu żelaza, ale również przyswoi sobie najważniejsze pojęcia, jak: piec szybowy kotlinkowy, mielerz, kuźnica, minera, surówka wielkopiecowa, szlaka, itd


.Chronologiczny układ ekspozycji ma na celu ukazanie ewolucji sposobu produkcji żelaza oraz samego warsztatu pracy hutnika.


Wystawa ma równocześnie za zadanie ukazać rolę przemysłu, a szczególnie hutnictwa żelaza w rozwoju osadnictwa w regionie świętokrzyskim oraz nadaniu sieci osadniczej charakterystycznego układu warunkowanego istnieniem i funkcjonowaniem zakładów przemysłowych.
Kolejni „gospodarze” tych ziem: ludy kultury przeworskiej, duchowieństwo (biskupi krakowscy, benedyktyni świętokrzyscy, cystersi wąchoccy), rząd Królestwa Polskiego i prywatni przedsiębiorcy z końca XIX wieku, a wreszcie państwo polskie w ubiegłym stuleciu znaczyli kolejne etapy na drodze procesów demograficznych tych terenów.
Wydobycie specyfiki ziem położonych na północ od Gór Świętokrzyskich pomiędzy Kielcami a Radomiem, specyfiki nadanej przez przemysłowy ryt obecny od okresu wpływów rzymskich to kolejny cel wystawy. Przemysł nie tylko warunkował czy dynamizował rozwój regionu, ale również czynił go szczególnie wrażliwym na wahania koniunktury gospodarczej. Kulturowe dziedzictwo, jakim jest przemysłowa przeszłość Regionu Żelaza stanowi epistemologiczny wzornik czyniący zeń całość pomimo istniejących, tak w przeszłości, jak i obecnie podziałów administracyjnych. Znaczenie tego dziedzictwa dla poczucia tożsamości mieszkańców historycznej Sandomierszczyzny jest nie mniej istotnym przesłaniem jakie niesie prezentowana wystawa.


Najciekawsze eksponaty:
- wyroby żelazne (importy rzymskie i produkty miejscowe)
- mapa barbaricum
- rycina „ stos pogrzebowy”
- przekrój dymarki starożytnej
- makieta osady hutniczej z II w.
- makieta kuźnicy
- ryciny przedstawiające wytop żelaza w dymarce średniowiecznej
- habit cysterski
- makieta zakładu wielkopiecowego w Chlewiskach
- plan „Ciągłych Fabryk Żelaza na rzece Kamiennej”
- mapa Staropolskiego Okręgu Przemysłowego
- wyroby odlewni starachowickiej
- pociski i łuski z zakładów Starachowickich
- fotografie kolejki wąskotorowej
- mapa sieci kolejki wąskotorowej
- modele samochodów ciężarowych Star