KontaktEnglish/Deutsch
GłównaO MuzeumAktualnościWystawy OfertaWokół tradycjiWokół historiiImprezyGaleriaArchiwumPartnerzyAkademia Pana Jana.Witamy w naszej bajce.
IŁŻA W IKONOGRAFI
wystawy 2015
Wystawy 2014
Iłza wojna obronna i okupacja
Wystawy 2013
Tingatinga.Współczesne malarstwo Tanzani
wystawy 2010
Jak biskupi krakowscy rządzili Iłżą
Pisanki,kraszanki,palmy.Opowieści Wielkanocne
Wystawy 2009
XV Jarmark sztuki ludowej
Region żelaza
Obrzędowość wielkanocna
Malarstwo Krzysztofa Łozowskiego
O ZIMOWYM WKRACZNIU CZSU NIEZWYKŁEGO,BOŻYM NARODZENIU , wróżbach, kolędnikach i maszkar
Wystawy 2008
Boże Narodzenie w sztuce ludowej.
Śladami biskupów krakowskich...z darów Pana R.Górniaka
ŚWIAT MOTYLI
MALARSTWO JANUSZA JASKIEWICZA
Wystawy 2007
Piotr Wojciechowski - Tatuaże.Rysunki.Szkice.Fotografie.
"Śmierć zapomniana"
Iłżecki wrzesień 39'
Zawody ginące
Iłżą zauroczeni
Pasja wg. Krzysztofa Okonia
Wystawa prac Darka Kowala
Wystawy 2006
Kultura materialna ziemi iłżeckiej
Zyli wśród nas...Społeczność żydowska w Iłży
Boże Narodzenie czas niezwykły
Woskiem malowane
30 lecie Muzeum
Kobiety czarnej Afryki
Wspomnienie o stanie wojennym
Opowieść o chlebie
Imprezy
"Od Rzymu do Średniowiecza" - 2 września 2007
Koncert G.Madejski,M.Sępioł, S.Sępioł
Noc Kupały
Iłżeckie Dni Kultury w Muzeum Regionalnym w Iłży 16 -17.06 2007 r.
Jarmark Sztuki Ludowej
Iłżeckie Dni Kultury
Noce muzealne
Jarmark średniowieczny 2008
Dary P.Ryszarda Górniaka


30 lecie Muzeum Regionalnego w Iłży

Placówkę muzealną w Iłży zaczęli tworzyć iłżeccy regionaliści a głównie pan A .Bednarczyk w 1972 roku. Pierwotna nazwa to Muzeum Ziemi iłżeckiej. 1 stycznia 1976 roku Muzeum zostało upaństwowione otrzymało statut i nazwę Muzeum Regionalne w Iłży .
Siedzibą Muzeum stał się zabytkowy budynek dawnego szpitala , przytułku dla ubogich p. wz. św. Ducha .Budynek powstał razem ze stojącym obok murowanym kościołem w 1448 roku i został ufundowany przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego W 1754 roku w miejscu tego średniowiecznego budynku powstaje nowy a fundatorem jest biskup Andrzej Załuski. Przy wejściu zachowała się tablica erekcyjna z herbem ( Junosza )

Pierwsze zbiory to ok.500 eksponatów głównie z zakresu historii i etnografii. Zwiedzającym udostępniano pamiątki historyczne , eksponaty archeologiczne znalezione podczas prac wykopaliskowych na zamku , ceramikę , dokumenty o toczonych w tym regionie walkach narodowo – wyzwoleńczych .
Budynek nie był jednak przystosowany do potrzeb Muzeum .Obiekt poddano więc gruntownej adaptacji wg projektu Przemysława Krajewskiego Prace nadzorował pierwszy kierownik iłżeckiego muzeum pan Jacek Bujnowski .Remont budynku i urządzanie ekspozycji zakończono w 1981 roku ponownie udostępniając go zwiedzającym .
Powstało Muzeum wielodziałowe ze stałą ekspozycją archeologiczną , historyczną i etnograficzną .
Kadra Muzeum to 3 etaty kierownika , przewodnika muzealnego , księgowej i sprzątaczki (po ½ etatu ).
W 1987 roku budynek Muzeum ze względu na zagrzybienie znów poddany został remontowi . Przez 2 lata nadzorował prace remontowe i pełnił obowiązki kierownika Muzeum pan Kazimierz Szmit .

Od grudnia 1988 roku iłżecka placówką kieruje Beata Bujakowska .Pierwszy rok działalności Muzeum pod jej kierownictwem to głównie inwentaryzacja zbiorów Nawiązuje współprace z Państwowym Muzeum Etnograficznych w Warszawie w rezultacie czego w ofercie Muzeum pojawiają się egzotyczne wystawy z Afryki , Ameryki pn., Egiptu cieszące się wielką popularnością i zainteresowaniem wśród zwiedzających.
W 1990 roku na czas urlopu wychowawczego Beaty Bujakowskiej obowiązki kierownika przejmuje Witold Bujakowski . Z jego inicjatywy uruchomiona zostaje wówczas dla ruchu turystycznego kolejka wąskotorowa na trasie Starachowice – Iłża . Olbrzymie zainteresowanie wycieczkami kolejką przyczynia się do zwiększenia ruchu turystycznego w Muzeum Regionalnym .

Kolejna ważna data w dziejach Muzeum Regionalnego to rok 1994 i likwidacja Spółdzielni Chałupnik w Iłży .Dzięki staraniom Muzeum Regionalnego w Iłży oraz władz gminy i Konserwatora Zabytków udało się uratować ceramikę z wzorcowni Spółdzielni .Chałupnik w Iłży .Urząd Gminy Iłża , Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Urząd Wojewódzki w Radomiu wykupiło ceramikę przekazując ją do zbiorów Muzeum Regionalnego w Iłży.
Zaprezentowano ją w Muzeum podczas otwarcia w lipcu 1994 roku wystawy Pt. Garncarz zawód ginący .
Otwarcie tej wystawy było inspiracją dla pracowników Muzeum do powołania Towarzystwa Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży
.Mając na uwadze bogaty dorobek pokoleń artystów twórców ludowych Towarzystwo postawiło sobie wiele ambitnych zadań z których najważniejsze to promocja i ochrona zawodów ginących. Od 12 lat Muzeum Regionalne w Iłży jest współorganizatorem Iłżeckich Jarmarków Sztuki Ludowej które stały się już imprezą ogólnokrajową i skupiają twórców z regionu radomskiego , świętokrzyskiego ,tarnobrzeskiego lubelskiego .
Problemy kadrowe (od 1994 roku Muzeum liczy tylko 2 pracowników ) i finansowe zmusiły kierownictwo Muzeum do szukania dodatkowych źródeł dochodu .
Ambicją Muzeum stało się przyciągnięcie na wystawy jak największej ilości zwiedzających .Muzeum więc zaczęło organizować jak najwięcej wystaw czasowych o różnorodnej tematyce .np. Gujana Zielony Raj ,Broń i uzbrojenie na przestrzeni wieków , Skrzydlaty świat ptaków płd Afryki , Kolory Życia , Rzemiosło i Folklor w kraju piramid , Pięć barw smoka . W latach 1995 – 20005 muzeum zorganizowało 64 wystawy czasowe .
Było to możliwe dzięki ożywionym kontaktom jakie placówka nasza utrzymuje z Państwowym Muzeum Etnograficznym w W-wie , PMA .Muzeum narodowym w Kielcach Zamkiem Królewskim w Warszawie ,Muzeum Niepodległości w W-wie Muzeum im. Jacka Malczewskiego .Muzeum Kultury Kurpiowskiej , Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu Muzeum w Kozienicach . Muzeum wsi Radomskiej, Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kamiennej , Muzeum Okręgowym w Zamościu , Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach a także Ambasada CHRL i Ambasadą Egiptu .

Muzeum podjęło się także prowadzenia badań i prac wykopaliskowych które zaowocowały pozyskaniem eksponatów dla Muzeum . W 1997 roku rozpoczęto badania cmentarzyska neolitycznego w Iłży tzw. Kultury pucharów lejkowatych datowane na 3 tys. lat p.n.e., a także osady wczesnośredniowiecznej .i cmentarzyska kultury przeworskiej pochodzącą sprzed ok. 2000 lat.
Prace prowadzone w Iłży finansowane były przez generalnego Konserwatora Zabytków.
Cenne obiekty z prac wykopaliskowych znalazły się w zbiorach Muzeum regionalnego Prezentowane były na wielu wystawach a najcenniejsze dla nas znaleziska z Łączan na wystawie "Wandalowie strażnicy bursztynowego szlaku "w PMA w W=wie i wystawie "W kraju Liwi i Ursusa" w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz w Bevern w Dolnej Saksoni .
W 2004 roku Muzeum wspólnie z Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kamiennej i Radomskim Towarzystwem Naukowym zawiązało konsorcjum archeologiczno – etnograficzne dzięki któremu realizuje badania na terenie płd. Mazowsza i północnej Małopolski wraz z publikacją wyników badań.
Zgodnie z szeroko rozumianą działalnością statutową Muzeum nasze jest również organizatorem wystaw w innych muzeach głównie o tematyce etnograficznej prowadzi też szeroko rozumiana działalność turystyczną polegająca na oprowadzaniu wycieczek i dystrybucji pamiątek oraz wydawnictw regionalnych .
Oprowadza po zabytkowych ruinach zamku biskupów krakowskich a od 1998roku udostępniając zwiedzającym taras widokowy na szczycie średniowiecznej baszty zamkowej .
Muzeum było również współorganizatorem pierwszych Turniejów rycerskich w Iłży a co roku w noc świętojańską wspólnie z Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną i Miejsko Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Domem Kultury organizuje plenerową imprezę Noc Kupały ..
W pracy kulturalno-oświatowej Muzeum stawia przed wszystkim na młodzież .Dla niej właśnie organizuje na muzealnych wystawach lekcje muzealne w trzech działach tematycznych :
1.Ceramika z Iłży i okolic
2Dzieje miasta i Regionu
3.Tradycje świąteczne i obrzędowość
Oraz lekcje związane z wystawami czasowymi.
Współpracujemy od lat ze szkołami na terenie Iłży i gminy Iłża angażując także młodzież do uczestnictwa w różnorodnych konkursach o tematyce etnograficznej stałą imprezą stał się konkurs „Przybyliśmy po kolędzie” dotyczący tradycji kolędowania oraz Palmy wielkanocne organizowany wspólnie z MGBP i TOiPZG w Iłży. Wielkim zainteresowaniem cieszą się też konkursy na ozdoby choinkowe i pisanki wielkanocne Przybliżają one dzieciom tradycje , obrzędowość naszego regionu kultywują dawne zwyczaje .Konkursy historyczne przez nas organizowane np. Zabytki Iłży. Dzieje miasta wzbogacają wśród młodzieży wiedzę na temat naszej historii i ochrony dziedzictwa narodowego.
Nasze iłżeckie Muzeum zwiedza corocznie ponad 6000 turystów z czego ok.70% stanowi młodzież szkolna i dzieci. Obecnie Muzeum w swoich zbiorach ma ponad 2000 eksponatów .
Ze względu na trudności finansowe pozyskiwanie ich w ostatnich latach ograniczało się głównie do darów .
Brak funduszy na zakupy a także konserwację cenniejszych zabytków to bardzo poważny problem nie tylko naszego małego Muzeum .

Dalsza koncepcja rozwoju iłżeckiego Muzeum na pewno uzależniona będzie od możliwości finansowych ale także lokalowych .Obecny budynek jest za mały na potrzeby muzeum przechowywanie i odpowiednie zabezpieczanie zabytków jest bardzo utrudnione. Montując wystawę czasową jesteśmy często zmuszeni do demontażu stałej ekspozycji nie sprzyja to ani zabytkom a odbywa się ze szkodą dla zwiedzających. Mała powierzchnia lokalowa powoduje ograniczenia dodatkowych atrakcji które moglibyśmy zaproponować społeczeństwu
Mamy nadzieje że miejscowe władze doceniając nasze dotychczasowe działania obejmą większym zainteresowaniem naszą placówkę muzealną pozwalając nam na dalszy rozwój.
Muzeum iłżeckie służy przede wszystkich tutejszemu społeczeństwu utrwalając tradycje naszego regionu i jego patriotyczna przeszłość.