KontaktEnglish/Deutsch
GłównaO MuzeumAktualnościWystawy OfertaWokół tradycjiWokół historiiImprezyGaleriaArchiwumPartnerzyAkademia Pana Jana.Witamy w naszej bajce.
Obrzędy wiosenne
Obrzędy letnie
Obrzędy jesienne
Obrzędy zimowe
Kuferek ciekawostek


Tradycyjne obrzedy doroczne w Polsce stanowią zespół silnie z soba splecionych zwyczajów kultowych i magicznych, wierzeń, wróżb, folkloru słownego.
Obrzędy doroczne, można podzielić ze względu na ich funkcje na kilka grup:
1.Przyrodnicze - za pomocą których człowiek usiłował wpływać na zjawiska przyrody
2.Gospodarcze,agrarne,hodowlane i inne mające spowodować dobre plony w polu, zdrowie,mnożenie sie zwierząt domowych,zabezpieczyć je od czarów,przynieść pomyslność we wszystkich zajeciach
3.Obrzędy zapewniajace człowiekowi zdrowie i powodzenie
4.Społeczne, recepcyjne wplecione w cykl doroczny
5. Religijne i kultowe
6.Obrzędy o charakterze rozrywkowym


Obrzędy w Polsce ukształtowały sie w wyniku długotrwałego procesu stapiania sie elementów róźnorodnych co do pochodzenia ,rodzimych i obcych dawnych przedchrześcijańskich i nowszych.Można w nich odnależć i dawne pogańskie obrzedy kultowe Słowian jak i zrytualizowane zwyczje i praktyki magiczne dla zapewniania zdrowia oraz pomyślności w życiu człowieka i jego gospodarstwie.
Do reliktów najdawniejszych obrzedów zalicza sie ;obrzędy dziadów,wiośniaki,obchodzenie wsi z gaikiem, z kurem,uderzanie zielona gałęzią i oblewanie woda.
Na przedchrześcijańską obrzędowość nakładały sie obce rytuał kultowe i magiczne wywodzące sie z religii Wschodu, starożytności klasycznej Grecji i Rzymu oraz plemion sąsiadujacych ze Słowianami.
Warstwę nowszą, stanowią zwyczaje i obrzędy przyniesione do nas wraz z religia chrześcijańską .Pod wpływem obcej kultury i religii powstały nowe obrzędy będące stopem wierzeń, rytuałów kultowych i magicznych pogańskich z chrześcijańskimi.