50-lecie Muzeum Regionalnego w Iłży

Placówkę muzealną w Iłży utworzyło grono iłżeckich regionalistów, a przede wszystkim Adam Bednarczyk. W pamiętnikach, które pisał od 1968 roku, do chwili śmierci w roku 1999, znajduje się wpis z 5 października 1968 roku, który przybliża misję obecnego patrona instytucji:

Myślę o zorganizowaniu w czynie społecznym muzeum dla miasta. Zgromadziłbym w nim pamiątki, aby ocalić je od zniszczenia”.

Starania trwały prawie dwa lata. W zabytkowym budynku dawnego szpitala-przytułku dla ubogich pod wezwaniem św. Ducha (założonego ok. 1448), mieściła się w latach 60. XX wieku bursa dla uczniów liceum, a następnie mieszkali tam lokatorzy. W kwietniu 1970 roku Bednarczyk dostał jedną salę od Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, która została odmalowana i wyposażona w regały. W tym czasie zdołał już zgromadzić pierwsze eksponaty, otrzymywane w od życzliwych darczyńców. Wiele pamiątek kupił też za własne pieniądze.

Do otwarcia muzeum, jak napisał w pamiętniku „prowadzi prawdziwie cierniowa droga. Brak w dalszym ciągu pieniędzy na regały i stoliki. W żółwim tempie przebiega przesiedlenie lokatorów…”

Prezydium MRN przeznaczyło 2,5 tys. złotych na zakup eksponatów. Większość prac remontowych i adaptacyjnych wykonana została w czynie społecznym. W tych staraniach pomagał mu Kazimierz Włodarski i Kazimierz Bogusławski.

28 maja 1971 roku muzeum zostało otwarte i otrzymało nazwę Muzeum Ziemi Iłżeckiej. Adam Bednarczyk prowadził tą placówkę do chwili, gdy znalazły się fundusze na etat dla pracownika. W 1976 roku wtedy protokolarnie oddał 800 eksponatów. 1 stycznia 1976 roku Muzeum zostało upaństwowione i otrzymało wtedy statut oraz nazwę Muzeum  Regionalne w Iłży. Pierwszym kierownikiem został 1 lipca 1976 roku Jacek Bujnowski. Pierwsze lata jego pracy upłynęły nad nadzorowaniem prac remontowych budynku, ponieważ nie był on przystosowany do celów wystawienniczych. Obiekt poddano gruntownej adaptacji według projektu Przemysława Krajewskiego. Remont budynku i urządzanie ekspozycji zakończono w 1981 roku i ponownie udostępniając go zwiedzającym.

 

Otwarcie Muzeum Ziemi Iłżeckiej, 28 maja 1971 roku, ul. Błazińska, fot. nieznany.