Regulamin zwiedzania baszty – uaktualnienie 04.05.2021

W związku z obowiązującymi obostrzeniami COVID-19, wynikającymi z  rozporządzeń  Rządu RP, od 5 maja 2021r. obowiązuje nowy regulamin zwiedzania. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią:

MRI/0/2/2021

Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 4.05.2021 r w sprawie

Regulaminu  zwiedzania Baszty zamkowej  w Iłży  w związku z pandemią COVID-19

 

1

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 159 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych uszczegóławia się obowiązujący regulamin zwiedzania Baszty zamkowej w Iłży.

Regulamin obowiązuje do odwołania przez Dyrektora Muzeum.

W zakresie nieuregulowanym w sposób szczególny niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu zwiedzania Baszty zamkowej

2

Udostępnia się do zwiedzania Basztę zamkową dla turystów indywidualnych.

Wstrzymuje się zwiedzanie Baszty przez grupy zorganizowane.

3

1.Baszta jest czynna dla zwiedzających w godzinach:

poniedziałek – nieczynne

wtorek- czwartek 10.00 – 17.00

piątek – 11.00 – 18.00

sobota – 14.00 – 19.00

niedziela – 12.00 – 19.00

4

Osoby zwiedzające Basztę mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej..

Wyłączone z tego obowiązku są:

dzieci wymagającymi opieki (do 4 roku życia),

Osoby zwiedzające Basztę mają obowiązek dezynfekcji rąk .

Osoby zwiedzające Basztę powinny zachować między sobą odległość 2 m

Wyłączeni z tego obowiązku są:

-rodzice z dziećmi wymagającymi opieki ( do 13 roku życia)

-osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące

-osoby niepełnosprawne, nie mogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

6.W trosce o Państwa bezpieczeństwo poręcze schodów wewnątrz Baszty i na tarasie zewnętrznym będą dezynfekowane środkiem odkażającym. Przerwa na dezynfekcję13.00- 13.30. niedziela15.00 -15.30

Na tarasie widokowym obowiązuje limit turystów w ciągu jednego wejścia.

Limit wynosi 4 osoby.

Na dziedzińcu zamku górnego – 10 osób

Limit stwarza możliwość przestrzegania przepisów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Sprzedaż będzie się odbywała tylko w kasie biletów przy kasie może stać tylko jedna osoba.

5

Podstawą wejścia do Baszty jest posiadanie ważnego biletu.

Za wstęp do Baszty ustanawia się:

– bilet normalny w wysokości 5 zł.

– bilet ulgowy w wysokości 3 zł.

– bilet dla Iłżan – 1 zł.

– Karta Dużej Rodziny – bilet ulgowy 3 zł.

Zwolnienie z opłaty za wstęp na Basztę przysługuję zgodnie z regulaminem:

osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orla Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem, Zasłużony Kulturze Gloria Artis,

pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony zabytków (ICOMOS), Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce (SMWPP), Stowarzyszenia Muzealników Polskich (SMP)

dzieciom do lat siedmiu,

posiadaczom Karty Polaka.

Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu.