121 rocznica urodzin Karola Szlachetki

121 lat temu, we wsi Siekierka, urodził się Karol Szlachetka, postać ważna i zasłużona dla historii Iłży. O jego życiu będzie można wkrótce przeczytać na jednej z tablic informacyjnych umieszczonej, przy parkingu między ulicami Przy Murach i Mostowej, w  bliskości miejsca, gdzie mieszkał wraz z rodziną. Tablice zostaną wystawione z inicjatywy i kosztem Urzędu Miasta.

Poniżej przedstawiamy skrócony biogram Karola Szlachetki.

Karol Szlachetka urodził się 10 grudnia 1899 roku w miejscowości Siekierka w gm. Chotcza. Jego rodzica byli Antoni i Maria ze Smagów. Przed  I wojną światową, rodzina Szlachetków przeprowadziła się do Iłży i zamieszkała w domu stojącym u zbiegu ulic Podzamcze i Przy Murach. W roku 1917 wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej, tam aktywnie działał na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, podczas której służył w 5. Dywizjonie Artylerii Konnej. Do rezerwy przeszedł w 1922 roku w stopniu wachmistrza. Po zakończaniu służby wojskowej i powrocie do Iłży zajął się działalnością społeczną oraz prowadzeniem młyna i handlem zbożem. Był jednym z założycieli Iłżeckiego Koła Sportowego „Polonia”, w którym pełnił początkowo funkcję prezesa. W 1929 roku wstąpił do nowopowstałego na terenie Iłży Koła Związku Peowiaków. 10 czerwca 1931 roku ożenił się z Jadwigą Hebdzyńską. Miał z nią jedną córkę – Zofię. Do wybuchu II wojny światowej Karol zajmował się prowadzeniem młyna oraz skupem zboża. Należał do Spółdzielni Spożywców „Nasz Sklep. Był, jednym z założycieli Koła Monarchistycznego Organizacji Włościańskiej działającego na terenie Iłży. Sprawował w nim funkcję sekretarza, zasiadał również w Radzie Miasta Iłża, do której został wybrany w 1934 i 1939 roku. Po zajęciu Iłży przez Niemców na początku września 1939 roku, wraz z kolegami z POW wziął udział w organizowaniu na terenie Iłży Związku Walki Czynnej, mającego na celu podjęcie walki konspiracyjnej z niemieckim okupantem. Został aresztowany 4 czerwca 1940 roku i wywieziony do więzienia w Starachowicach, następnie przeniesiono go do więzienia w Skarżysku Kamiennej. Za działalność patriotyczną został skazany przez sąd niemiecki na karę śmierci. 29 czerwca, wraz z innymi iłżeckimi patriotami, został stracony w lesie Brzask k. Skarżyska Kamiennej.

 

 

Karol Szlachetka w 1936 roku