Remont elewacji

Rozpoczęły się prace związane z remontem elewacji budynku dawnego szpitala pw. Św Ducha obecnie siedziba Muzeum Regionalnego. Prace sfinansował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Urząd Marszałkowski i Gmina Iłża.

Ściana północna odsłania swoją strukturę. 

 

Na fotografii widoczne zamurowane okno w ścianie północnej.