Rakietnicy Królestwa Polskiego

OTO DNI KRWI I CHWAŁY, REDUTA ORDONA I RAKIETNICY KRÓLESTWA POLSKIEGO

Ekspozycja  podzielona jest na dwie części.

Pierwsza prezentuje zagadnienia związane z początkiem rakietnictwa polskiego, wykorzystywanego do działań zbrojnych w 1 poł. XIX wieku. Ukazane są sylwetki najważniejszych postaci związanych z tą dziedziną artylerii, prezentowany jest warsztat, w którym produkowano pierwsze rakiety oraz rekonstrukcje dziewiętnastowiecznych pocisków.

Druga część opowiada historię walk, w trakcie Bitwy o Warszawę 6.09.1831 r., wojsk polskich i rosyjskich na Reducie Ordona. Możemy dziś odtworzyć przebieg tego starcia na podstawie znalezisk z badań archeologicznych prowadzonych na reducie przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Obiekty prezentowane na ekspozycji ukazują militaria oraz przedmioty osobiste poległych żołnierzy. Zaprezentowana jest również sylwetka bohatera wspomnianej batalii Konstantego Juliana Ordona.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od 19.04.2019 do 28.05.2019.

 

Wystawa przygotowana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Scenariusz: Jacek Borkowski

Realizacja wystawy: Zespół Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Kurator wystawy: Jacek Borkowski

Komisarz techniczny: Sebastian Pietrzak

Projekt graficzny i teksty plansz:

Lidia Kobylińska

Ewelina Więcek

Witold Migal

Wojciech Borkowski

Tomasz Kordala